FANDOM


Sol is the official language in the country of Uarte de Ondo.

Hello. Solunto(Solundou)

Good night. Onde uean(Oh de u han)

See you later. Bze agoergea(Ze agho erga)

Please. Edezeesma(Edeh Seehma)

Sorry. Zkia(Zkai)

How are you?. Inola  itioan es?(In ohla izi oan ez)

Schlecht/gut. Itxarra/Ondo(It zerra/ Ohn doh)

Whats your name?. zert das dugoto inze